Szkolenie OSP

Zasady Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych

Program Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Program Szkolenia Kierujących Działaniem Ratowniczym dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)

Program Szkolenia Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych

Program Szkolenia Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Karta skierowania na szkolenie OSP

Instrukcja logowania i obsługi Platformy Edukacyjne

Platforma Edukacyjna – realizacja kursów