Kontakt

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

Siedziba / adres:

Środa Śląska, ul. Kolejowa 45

55 – 300  Środa Śląska

Kontakt:

nr telefonu: (71) 3172-212

                         (71) 3173-749

nr faksu: (71) 3176-983

adres e-mail: kpsroda@kwpsp.wroc.pl

Stanowisko Kierowania

nr telefonu: (71) 3176-982

adres e-mail: sroda@kwpsp.wroc.pl

tel. alarmowy: 998