Kierownictwo

Kierownictwo komendy powiatowej:

Komendant Powiatowy PSP

bryg. mgr inż. Marek WAWREJKO

Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

bryg. mgr inż. Tomasz IMIELSKI