JRG

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG:  st. kpt. Janusz Bębas

Zastępca Dowódcy JRG: mł. kpt. Wojciech Lech