Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Aktualności, Informacje dla OSP

Tryb i zasady udzielenia dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne “Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

  1. Słowo wstępne KG PSP;
  2. Tryb i zasady udzielenia dotacji;
  3. Wniosek;
  4. Przykładowy wniosek.

Opracował: Adam Krzyżanowski