ĆWICZENIA KOSTOMŁOTY 2019

Aktualności

W dniu 8 czerwca w Kostomłotach odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „KOSTOMŁOTY 2019”, z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym z uwzględnieniem zdarzeń o charakterze masowym i mnogim.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego Powiatu Średzkiego  w zakresie alarmowania sił i środków KSRG, organizacji akcji ratowniczej z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego, poszukiwawczo-ratowniczego, wysokościowego i medycznego na symulowanym skrzyżowaniu dróg lokalnych, oraz w terenie zabudowanym. Ćwiczenia miały na celu także sprawdzenie współdziałania jednostek KSRG z terenu powiatu średzkiego podczas zdarzenia o charakterze masowym i mnogim, sprawdzenie zasad współdziałania PSP z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej z zakresu ratownictwa medycznego, doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym, a także organizacja działań z zakresu ratownictwa medycznego w sytuacji zdarzenia o charakterze masowym i mnogim.

Ćwiczenia przeprowadzono na terenie należącym do Gminy Kostomłoty, zlokalizowanym przy ul. Średzkiej w Kostomłotach. W trakcie ćwiczeń zasymulowane zostało skrzyżowanie drogi pełniącej funkcję obwodnicy Kostomłotów z drogą lokalną. Na skrzyżowaniu tym doszło do zdarzenia drogowego, w którym brało udział 6 pojazdów, w których podróżowało kilkanaście osób. Zdarzenie miało miejsce na terenie zabudowanym; niektóre z pojazdów wypadły  z drogi i uderzyły w budynki mieszkalne powodując poważne straty, w tym pożar. Dodatkowo w pobliżu znajdowało się kilka studzienek kanalizacyjnych, bez włazów, pokryw zabezpieczających.

W ćwiczeniach wzięło udział kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu średzkiego, a także Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka z Wrocławia.

« 1 z 2 »

Opracował: Dariusz Domaradzki