„SPRAWDZIAN 2019”

Aktualności

15 maja 2019 roku w Prężycach (gm. Miękinia) na starorzeczu Odry odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia pod kryptonimem „Sprawdzian 2019”. Tematem ćwiczeń były „Organizacja i zasady prowadzenia działań ratowniczych w zakresie zwalczania skutków występowania powodzi”.

Organizatorem ćwiczeń był Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a uczestnikami były zastępy Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatów średzkiego, dzierżoniowskiego oraz świdnickiego.

Ćwiczenia podzielone były na trzy epizody.

  1. Ewakuacja osób przy użyciu sprzętu transportowego (łodzie, pontony) z terenów zalanych oraz podejmowanie ich bezpośrednio z wody.
  2. Wypompowywanie wody z zalanych terenów.
  3. Podwyższanie korony wałów przeciwpowodziowych przy użyciu worków wypełnionych piaskiem.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu średzkiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego oraz doskonalenie technik ratowniczych używanych w sytuacji zagrożenia powodzią.

Opracował: Andrzej Kaznowski