Sezon grzewczy na półmetku.

Aktualności

Od początku bieżącego okresu grzewczego, na terenie powiatu średzkiego doszło do 18 pożarów w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz 6 razy wystąpiły zagrożenia związane z emisją tlenku węgla. W zdarzeniach tych poszkodowane zostały 3 osoby. Zdecydowana większość zdarzeń spowodowana była brakiem usuwania zanieczyszczeń z eksploatowanych przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a także niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych. Urządzeniami które są w stanie powiadomić mieszkańców o zagrożeniu są autonomiczne czujniki tlenku węgla i dymu. Nie ugaszą one ewentualnego pożaru, ale poprzez szybkie akustyczne powiadomienie osób w strefie zagrożenia pozwolą im na ewakuowanie się w bezpieczne miejsce, podjęcie wczesnych działań ratowniczych we własnym zakresie, czy zaalarmowanie straży pożarnej.

Czujki dymu i tlenku węgla są obecnie bardzo popularne i występują w wielu domach. Warto jednak zapoznać się z ich instrukcją użytkowania a także z zasadami prawidłowego montażu. Do straży pożarnej wpływa co raz więcej zgłoszeń mających cechę alarmu fałszywego, które są wynikiem alarmu czujki, ale spowodowanej sygnalizowaniem np. wyczerpania się baterii w czujce, czy też np. zamontowaniem czujki nad drzwiczkami kotła opalanego paliwem stałym.

Niedługo połowa okresu grzewczego. Niskie temperatury wymuszają ogrzewanie pomieszczeń, w szczególności mieszkalnych i użytkowych.Dla strażaków czas ten jest jest okresem, w którym często dochodzi do interwencji związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych i emisjami tlenku węgla.

Opracował: Dariusz Domaradzki