Bezpieczne wakacje.

Aktualności

Nasi strażacy, w ramach prowadzonych kampanii społecznych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, oraz „Bezpieczne wakacje” w dniu 3 lipca  br. odwiedzili uczestników półkolonii organizowanej przez Towarzystwo Salezjańskie Dom Świętego Krzyża w Środzie Śląskiej.

Dzieciom przedstawiono rodzaje zagrożeń do likwidacji których powołane są jednostki ochrony przeciwpożarowej, zaprezentowano podstawowy sprzęt i wyposażenie strażaka – ratownika; omówiono także podstawy ratownictwa medycznego oraz zasady bezpiecznego wypoczynku w okresie letnim. Przekazano także w przystępnej formie zasady oraz celowość korzystania z autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla. Wszystkie dzieci były bardzo zainteresowane, a gorącą atmosferę schładzano wodą z węża strażackiego.

Opracował: Dariusz Domaradzki