Ćwiczenia “Sprawdzian 2018” oraz “Strefa 2018” za nami.

Akcje, Aktualności

W dniu 12 czerwca bieżącego roku na starorzeczu odry w miejscowości Prężyce odbyły  się niezapowiedziane ćwiczenia pod kryptonimie „Sprawdzian 2018”, których organizatorem była KW PSP we Wrocławiu.

W ćwiczeniach uczestniczyły   zastępy z JRG Środa Śląska, OSP Miękinia, OSP Lutynia, OSP Kostomłoty oraz jednostki  z poza terenu powiatu średzkiego z Wrocławia,  Dzierżoniowa i Świdnicy.  

Ćwiczenia były podzielone na trzy epizody. Pierwszy epizod zakładał podejmowanie osób poszkodowanych bezpośrednio z lustra wody , w drugim ćwiczono wypompowanie wody z terenów zalanych,  natomiast  w ramach trzeciego epizodu podnoszono i umacniano wały przeciwpowodziowe.

Celem ćwiczeń przede wszystkim było sprawdzenie gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu średzkiego, świdnickiego i dzierżoniowskiego oraz doskonalenie technik ratowniczych używanych w sytuacji zagrożenia powodzią.

Natomiast w dniu 16 czerwca br. na terenie podstrefy ekonomicznej w Środzie Śląskiej w zakładach Tecosolum oraz Rotom zorganizowano doroczne ćwiczenia taktyczno – bojowe powiatu średzkiego.

Przedsięwzięcie to obejmowało m.in. sprawdzenie gotowości bojowej strażaków powiatu średzkiego, rozpoznania możliwości organizacji akcji ratowniczo – gaśniczej w strefie przemysłowej, prowadzenie działań gaśniczych w obrębie dużego oddziaływania termicznego oraz organizację zaopatrzenia wodnego  z wykorzystaniem metod dostarczania wody na duże odległości w formie mieszanej tj. przetłaczanie na długości 1200 m (z akwenu Kajaki do ROTOM) oraz dowożeniu z terenu Vibracoustic ok. 500 m.

W trudnych i wymagających warunkach atmosferycznych (upał i silniejszy wiatr) wszystkie założenia zostały zrealizowane a przygotowanie średzkich strażaków do działań ratowniczo – gaśniczych należy ocenić bardzo wysoko.

W ćwiczeniach udział brało ponad dwadzieścia pojazdów pożarniczych, również z poza powiatu tj. Wrocławia, Trzebnicy i Świebodzic oraz ok. 100 strażaków wspieranych przez Patrol Policji z KP Policji w Środzie Śląskiej.


“Sprawdzian 2018”


“Strefa 2018”

Opracował: Tomasz Imielski