Egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uncategorized

W dniu 21 kwietnia  br. odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem szkolenia była Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej. Szkolenie w terminie od 02 lutego  do 21 kwietnia 2018r. ukończyło 28 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu średzkiego . W czasie zajęć strażacy nabyli wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Opracował: Adam Krzyżanowski