ARiMR ogłasza konkurs dla OSP “Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”

Aktualności

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej wśród mieszkańców, uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich w sposób zgodny z regulaminem konkursu. Celem przeprowadzanej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.

więcej

Opracował: Adam Krzyżanowski