Nie wypalaj traw !

Aktualności

wyp-tr3 poz-tra2 poz-tra1Miesiące wiosenne są czasem wzmożonej pracy interwencyjnej strażaków Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Związane jest to ze zwyczajowym wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Wypalanie traw spowodować może niekontrolowany rozwój pożaru. Wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, trzcinowiskach lub szuwarach, w świetle ustawy dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody jest zabronione. Naruszenie powyższego zakazu podlega karze aresztu albo grzywny wymierzanej w trybie postępowania w sprawach o wykroczenia, a jeśli wypalanie spowodować może sprowadzenie niebezpieczeństwa powstania pożaru , które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach podlega odpowiedzialności karnej .

Oprócz groźby przeniesienia się pożaru na obszary leśne, budynki gospodarcze, czy utrudnień w ruchu drogowym spowodowanym znacznym zadymieniem i ograniczeniem widoczności, wypalanie traw i pozostałości roślinnych skutkuje wyrządzeniem znacznych szkód w ekosystemie roślinnym i zwierzęcym. Zwrócić należy uwagę, a badania naukowe to potwierdzają, że wypalanie traw nie przyczynia się do do znacznego użyźnienia gleby i szybszego  wzrostu plonów.

Biorąc także pod uwagę fakt, że gaszenie pożarów traw angażuje znaczne siły  jednostek ochrony przeciwpożarowej  i niesie za sobą znaczne koszty należy powstrzymać się przed tym niechlubnym procederem.

 

Opracował: Dariusz Domaradzki