KAMPANIA SPOŁECZNA “KAŻDY ADRES JEST WAŻNY”

Aktualności

Informujemy, że Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej przyłączyła się do organizowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, a objętej patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, kampanii społecznej: „Każdy adres jest ważny”. Jej celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat wagi prawidłowego oznakowania domów i umieszczania na nich w widocznym miejscu czytelnego numeru porządkowego.


Uczestnicząc w działaniach ratowniczych we własnym rejonie operacyjnym, spotykamy się z brakiem lub wadliwym oznakowaniem miejsca, do którego zostaliśmy zadysponowani. Największy problem z dotarciem pod wskazany adres występuje w godzinach nocnych w miejscowościach, w których nie nadano jeszcze nazw ulic, a numery adresowe przydzielane są lub były w kolejności powstających inwestycji. Losowe właściwie numerowanie domów połączone z brakiem stosownego oznakowania na budynkach i ogrodzeniach, skutecznie utrudnia szybkie dotarcie i udzielenie niezbędnej pomocy. Przyłączamy się do apelu pomysłodawców kampanii do wszystkich, o weryfikację danych adresowych i jakości (widoczności) oznaczenia naszych domów. W skrajnych przypadkach kilkuminutowe opóźnienie dotarcia zastępu ratowniczego lub zespołu ratownictwa medycznego może okazać się decydujące dla dalszego rozwoju zdarzeń, w tym szans na pozytywne zakończenie danej sytuacji. Pomyślmy o tym, zanim będziemy potrzebowali pomocy.

Więcej informacji oraz spot reklamowy pod adresem:

Każdy adres jest ważny.

Opracował: Dariusz Domaradzki