Ewakuacja z budynków Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej.

Aktualności

W dniu 8 listopada 2017r. strażacy z naszej Komendy uczestniczyli w praktycznym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji z budynków Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej. Celem ćwiczeń było zweryfikowanie procedur ewakuacji z budynków szkoły w stanie zagrożenia. Łącznie z budynków, na miejsce zbiórki, którym było boisko szkolne przy sali gimnastycznej, ewakuowano 335 osób.


W bieżącym roku szkolnym, były to kolejne tego typu ćwiczenia w placówkach oświatowych. Dotychczas strażacy z naszej komendy brali udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych z budynków: Szkoły Podstawowej w Środzie Śląskiej, Miękini, Ciechowie, Przedszkola w Środzie Śląskiej przy ul. Daszyńskiego i ul. Korwina, Przedszkola w Pisarzowicach, oraz z budynku żłobka przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej.

Opracował: Dariusz Domaradzki