Zawodowe pożegnanie aspiranta sztabowego Wiesława Kudryńskiego. Kapitan Janusz Bębas dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Aktualności

W ostatnim dniu maja br., w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej odbyła się uroczystość pożegnania aspiranta sztabowego Wiesława Kudryńskiego, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne. Kolega Wiesław Kudryński ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Środzie Śląskiej. asp. sztab. Wiesław Kudryński służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 10 lipca 1990 r. jako pomocnik przodownika roty w Zawodowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej, a następnie zajmował stanowiska starszego ratownika, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji kończąc służbę na stanowisku  zastępcy dowódcy JRG.

 Przez cały okres  służby systematycznie podnosił  swoje kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez ukończenie różnego rodzaju kursów i szkoleń: m.in. w zakresie podstaw resuscytacji, konserwacji i naprawy sprzętu ochrony układu oddechowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony radiologicznej i pomiaru skażeń promieniotwórczych.  Jest ponadto absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie w 2004 r. uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa i stopień mł. aspiranta.
Pan Wiesław Kudryński był wieloletnim zastępcą dowódcy kompanii gaśniczej „Świdnica” wchodzącej w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Dolnośląskiej Brygady Odwodowej.
W ramach pełnionych funkcji uczestniczył w brał udział m. in:
– w 1992r.,  w akcji gaśniczej podczas pożaru kompleksu leśnego w okolicach Kuźni Raciborskiej;
– w 1997r. w akcji ratowniczej oraz związanej z usuwaniem skutków powodzi Tysiąclecia;
– w 2008r. dowodził odcinkiem bojowym podczas dużego pożaru w zakładzie ROTOM;
– w 2009r.   w działaniach ratowniczych podczas katastrofy śmigłowca Lotniczego Pogotowania Ratunkowego
w 2010r. Dowodził kompanią podczas usuwania skutków powodzi na terenie Bogatyni.
Za swoją  dotychczasową służbę został wyróżniony: Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem  za Zasługi dla Pożarnictwa.
Poza służbą w straży pożarnej aktywnie angażuje się w działalność społeczną m.in.  w PCK Środa Śląska, gdzi pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jako strażak ochotnik wiele lat był członkiem zarządu gminnego ZOSP RP gminy Środa Śląska.
Za dotychczasową współpracę serdecznie dziękujemy i życzymy błogiego wypoczynku na emeryturze.

 Tego samego dnia odbyła się uroczystość mianowania na stanowisko D-cy JRG w Środzie Śląskiej kpt. Janusza Bębasa.  Pan Janusz Bębas w roku 2004 ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie otrzymując tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta. W roku 2011 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i otrzymał stopień mł. kapitana. Pan kpt. Janusz Bębas wykazuje wymagane  cechy  organizacyjne i dowódcze,  mające wpływ na  odpowiednie  przygotowanie  podwładnych strażaków  do  wykonywania  stawianych im zadań. Jako funkcjonariusz, cechuje się dużym poczuciem  odpowiedzialności za podległą jednostkę  oraz  powierzone  mienie. Przejawia zaangażowanie w podniesienie poziomu wyszkolenia podległych strażaków, w szczególności w zakresie ratownictwa wysokościowego i medycznego.
Za swoją  dotychczasową służbę został wyróżniony m.in. Brązową Odznaką Zasłużony dla ochrony Przeciwpożarowej oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Opracował: Dariusz Domaradzki