Film i życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

Aktualności

Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych i Administracji

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu

Szanowni Komendanci,
Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze oraz
Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej,
Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej

W tym roku patronalne święto strażaków łączy się z jubileuszem 25-lecia ustawy  o Państwowej Straży Pożarnej. Z tej podwójnej okazji pragnę wyrazić wielkie i szczere uznanie wszystkim strażakom, zarówno wykonującym swoją służbę zawodowo, jak i druhom ochotnikom za Wasze zaangażowanie i ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Swoją wdzięczność kieruję również do pracowników cywilnych jednostek strażackich.

Pobierz życzenia w formacie pdf

Pobierz film

Opracował: Adam Krzyżanowski