Podsumowanie kampanii „STOP POŻAROM TRAW”.

Aktualności

Zakończyła się tegoroczna kampania profilaktyczna „STOP POŻAROM TRAW”. W czasie blisko dwumiesięcznej akcji strażacy z naszej Komendy przeprowadzili bądź uczestniczyli w trzech spotkaniach z mieszkańcami powiatu, w w ośmiu spotkaniach w szkołach i przedszkolach z dziećmi i kadrą dydaktyczną. Ponadto przeprowadzono dwa pokazy sprzętu i prelekcje dla dzieli i młodzieży w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W powyższych spotkaniach, pokazach i prelekcjach wzięło udział udział ok. 410 osób.


Najważniejszym zagadnieniem podejmowanym w czasie spotkań była kwestia corocznego wypalania traw i nieużytków. Zwracano uwagę na zagrożenia dla środowiska, mienia a nawet życia jakie ze sobą ten proceder, a także na angażowanie potencjału ratowniczego do likwidowania tych zdarzeń. Sezon wiosennego wypalania traw w istocie się zakończył; w roku 2017r. jednostki ochrony p.pożarowej brały udział w gaszeniu 102 pożarów traw i nieużytków, w których poszkodowana była 1 osoba; najwięcej interwencji miało miejsce w północnej części naszego powiatu tj. 32 na terenie gminy Miękinia, 25 na terenie gminy Malczyce i 22 na terenie gminy Środa Śląska. Niewielkie ilości pożarów traw miało miejsce w pozostałych gminach Udanin i Kostomłoty. W zdecydowanej większości pożary traw wywołane zostało bezmyślnym działaniem człowieka. Wyjątkowo w tym roku strażakom pomogła pogoda, zimny a przede wszystkim deszczowy kwiecień znacznie ograniczył proceder wypalania. Większość pożarów miała miejsce w miesiącu marcu. Mamy także nadzieję że nie tylko pogoda, ale także przeprowadzone działania edukacyjno-profilaktyczne, co najmniej w jednym przypadku wpłynęła na zmianę świadomości społeczeństwa.
Serdeczne podziękowania należy złożyć kierownictwu naszej komendy bryg. Markowi Wawrejko i mł. bryg. Tomaszowi Imielskiemu za osobiste zaangażowanie się w kampanię, w tym przeprowadzenie wielu spotkać z kadrą dydaktyczną placówek oświatowych naszego powiatu.

Pamiętaj! Nie wypalaj traw!

Opracował: Dariusz Domaradzki