NOWE KADRY STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW.

Aktualności, Informacje dla OSP

 W dniu 22 kwietnia br. egzaminem praktycznym zakończyła się druga edycja szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzonego w naszej komendzie. Szkolenie rozpoczęło się 27 lutego 2017r. i obejmowało część teoretyczną jak i praktyczną, w tym kurs ratownictwa technicznego,  a także elementy działań przeciwpowodziowych i ratownictwa wodnego. Bieżące szkolenie ukończyło z wynikiem pozytywnym 18 adeptów sztuki pożarniczej, z jednostek OSP z Głoski, Ujazdu Górnego, Chomiąży, Miękini, Lusiny, Wilczkowa, Jarosławia, Malczyc i Ruska, którzy nabyli uprawnienia do czynnego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.


Nadzorujący szkolenie z ramienia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Środzie Śląskiej, członek komisji egzaminacyjnej st. asp. Wiesław Kudryński podkreślił duże zaangażowanie i zdyscyplinowanie kursantów w trakcie szkolenia. Przypomnieć należy, że w dniu 12 kwietnia pierwszą edycję tegorocznego szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych ukończyło 22 strażaków ochotników, wśród których byli także przedstawiciele jednostek OSP spoza naszego powiatu.
Wszystkim absolwentom obu szkoleń należy złożyć serdeczne podziękowania    za uczestnictwo i  życzyć wytrwałości w dalszej działalności w szeregach OSP.

Opracował: Dariusz Domaradzki