„Bezpieczny Dolnoślązak”- Pokaz sprzętu ratownictwa medycznego w szkole w Malczycach.

Aktualności

W dniu 15.03.2017 roku w godzinach od 10:00 do 11:30 w Zespole Szkół w Malczycach funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śl. przeprowadzili pokaz sprzętu ratownictwa medycznego oraz pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W zajęciach udział brało około 120 uczniów Gimnazjum w Malczycach, którzy są uczestnikami programu edukacyjnego Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Bezpieczny Dolnoślązak”. Program realizowany jest przy udziale partnerów społecznych, a organizatorem spotkania w Malczycach była Placówka Terenowa KRUS w Środzie Śląskiej wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji w Środzie Śląskiej.

Celem programu jest nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a także wsparcie szkół w projektowaniu działań/ćwiczeń, mających na celu podniesienia świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań w jak najszerszym tego słowa znaczeniu.

Opracował: Andrzej Kaznowski