Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka.

Aktualności

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Opracował: Adam Krzyżanowski