Pożegnanie mł. bryg. Aleksandra Meusza oraz asp. sztab. Tadeusza Brzozowskiego.

Aktualności

IMG_0823

W dniu 31 stycznia br., w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej odbyła się uroczystość pożegnania mł. bryg. Aleksandra Meusza oraz asp. sztab.  Tadeusza Brzozowskiego.

Pan mł. bryg. Aleksander Meusz  służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął       1 września 1989r. jako kadet Szkoły Chorążych  Pożarnictwa   w Poznaniu, od maja 1999 po dzień dzisiejszy zajmował stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w tutejszej Komendzie.
Przez cały okres  służby systematycznie podnosił  swoje kwalifikacje, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku 2010 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej  w Warszawie.
Był wieloletnim dowódcą kompanii gaśniczej „Środa Śląska„ wchodzącej w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Dolnośląskiej Brygady Odwodowej. W ramach pełnionych funkcji uczestniczył w działaniach ratowniczych:
1) 1992 – dowodzenie plutonem gaśniczym podczas pożaru kompleksu leśnego w okolicach Kuźni Raciborskiej;
2) 1992 – dowodzenie plutonem gaśniczym podczas pożaru kompleksu leśnego w okolicach Szprotawy;
3) 2002 – udział w działaniach logistycznych podczas pożaru magazynu gazu ziemnego w Wierzchowicach;
4) 2009 – dowodzenie plutonem podczas usuwania skutków powodzi na terenie miasta Wałbrzycha i Starych Bogdaszowic.
Posiadane  wyszkolenie, jak również wieloletnia  praktyka zawodowa na stanowiskach dowódczych, przyczyniły się  do skutecznego  kierowania działaniami ratowniczymi, w czasie których trafnie oceniał sytuację i wielokrotnie w sposób właściwy kierował dużymi związkami taktycznymi.Za swoją  dotychczasową służbę został wyróżniony: Srebrnym Medalem za Długoletnią  Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem  na Zasługi dla Pożarnictwa.
Pan asp. sztab. Tadeusz Brzozowski   służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął      1 marca 1989r. jako instruktor w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Środzie Śląskiej.
Przez cały okres  służby systematycznie podnosił  swoje kwalifikacje zawodowe.
W roku 2002 ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie otrzymując tytuł technika pożarnictwa i stopień aspiranta. W roku 2005 ukończył na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w Warszawie szkolenie dla instruktorów w zakresie wybranych zagadnień ochrony ludności.
Od czerwca 2008 roku do dnia dzisiejszego zajmował stanowisko kierownika sekcji operacyjno-szkoleniowej.
Posiadane  wyszkolenie, jak również wieloletnia  praktyka zawodowa przyczyniły się  do skutecznego  kierowania pracą dyżurnych Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Śląskiej. Jest autorem oraz organizatorem wielu rozwiązań systemów łączności radiowej i przewodowej oraz sieci informatycznej w tut. Komendzie. Przyczynił się w sposób szczególny do zaprojektowania, utworzenia, rozwoju  i sprawnego funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania.
Za swoją  dotychczasową służbę został wyróżniony:  Złotym Medalem  za Zasługi dla Pożarnictwa.

Opracował: Adam Krzyżanowski