„Bezpieczne lodowisko 2017″

Aktualności

lodowiskoMając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym nasza Komenda włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne lodowisko 2017″ związanej z pomocą przy organizacji i przygotowaniu bezpiecznych miejsc przeznaczonych do zimowych zabaw na lodzie. Akcja dedykowana jest dla szkół i przedszkoli.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków na boisku szkolnym  należy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska: usunąć kamienie, szkła itp. zanieczyszczenia, zabezpieczyć, tak aby woda się nie wylewała poza obwałowanie.
Szczegóły dotyczące wylania lodowiska uzyskają Państwo w siedzibie Komendy.

Opracował: Adam Krzyżanowski