STODOŁA W OGNIU.

Akcje, Aktualności

p1040070Bardzo duży pożar stodoły wypełnionej ok. 240 ton słomy i siana powstał w dniu 6 listopada 2016r. w miejscowości Kwietno gmina Malczyce.  Pożar ok. godz. 19.23 zauważyli mieszkańcy miejscowości Kwietno, i już wtedy stodoła o wymiarach 64 metry długości i 14 metrów szerokości cała włącznie z dachem objęta była ogniem. Pierwsze jednostki przybyły ma miejsce pożaru o godz. 19.35 wtedy cały dach znajdował się w ogniu, a pożar rozprzestrzeniał się w kierunku sąsiadujących budynków w których znajdowały się zwierzęta inwentarskie oraz składowano słomę.

Działania jednostek straży  polegały głównie na podawaniu prądów wody celem nie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki gospodarcze oraz zabezpieczenie budynków nie objętych ogniem, w których znajdowały się zwierzęta oraz słoma. Słomę znajdującą  się w budynku bezpośrednio przylegającym do palącej do palącej się stodoły usunięto.
Utrudnieniem w tej długotrwałej akcji gaśniczej była niesprawna sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi. Najbliższy hydrant był całkowicie niesprawny, a pobieranie wody z pozostałych hydrantów spowodowało brak ciągłości zasilania wody w sieci hydrantowej, w związku z tym dowożono wodę ze stawu w Wilczkowie. Straty materialne oszacowano wstępnie na około 200 tyś zł.  W wyniku pożaru, w tym działania wysokiej temperatury cały dach palącej się stodoły zawalił się, zawaliła się także część ścian stodoły.
W działaniach brało udział 23 zastępy straży pożarnej; szczególne podziękowania należy złożyć jednostkom OSP , zwłaszcza z terenu gminy Malczyce , które wykazały się znacznym poświęceniem i zaangażowaniem w tej długotrwałej akcji gaśniczej.

Opracował: Dariusz Domaradzki