KP PSP Środa Śląska – dostawa oleju opałowego do celów grzewczych

Zamówienia do 30 000 Euro

Środa Śląska, dnia 25 października 2016 r.

Znak sprawy: PK.2370.4.2016

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej

ZAPRASZA

Wykonawców do składania ofert cenowych

na:

“Dostawę oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej w ogólnej ilości do     28 000 litrów przez okres 2 lat”

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Formularz cenowy

Projekt umowy

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opracował: Andrzej Ciuba