Wybuch i pożar w zakładzie wytwórni pasz w Ujeździe Dolnym. Ćwiczenia Cargill.

Akcje, Aktualności

cargill       W dniu 25 czerwca 2016r. z obiekcie produkcyjnym na terenie zakładu wytwórni pasz w Ujeździe Dolnym w wyniku zatarcia elementu przenośnika  kubełkowego doszło do wybuchu pyłu zbożowego i pożaru ziaren pszenicy oraz wiązek kabli energetycznych.  Uszkodzone urządzenia  technologiczne oraz elementy elewacji spadły na zlokalizowany bezpośrednio pod miejscem pożaru zbiornik magazynowy oleju sojowego, rozrywając poszycie zbiornika. Na powierzchnię uwolnionego oleju sojowego spadły rozgrzane elementy i palące się elementy elewacji i ocieplenia, które zainicjowały pożar ok. 15m³ oleju sojowego znajdującego się w tzw. misie awaryjnej.

            W wyniku wybuchu pożaru część pracowników zakładu była  poszkodowana i wymagała ewakuacji

            Takie były podstawowe założenia ćwiczeń taktyczno-bojowe pod krytponimem „CARGILL 2016”, które odbyły się w sobotę w dniu 26 czerwca 2016r. na terenie  wytwórni pasz w Ujeździe Dolnym. W ćwiczeniach wzięły udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Środzie Ślaskiej oraz Świdnicy, a także zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu średzkiego, świdnickiego i jaworskiego. Celem ćwiczeń było m.in. sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego w zakresie alarmowania sił i środków KSRG, sprawdzenie współdziałania jednostek KSRG z terenu powiatu średzkiego z jednostkami ościennymi oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym.

            Działania ratownicze, w trakcie ćwiczeń  polegały głównie na wprowadzeniu do wnętrza palącego się obiektu prądu gaśniczego wody w natarciu wewnętrznym, podaniu prądy  gaśniczego na palący się olej, oraz w obronie na sąsiedni zbiornik z olejem sojowym, ewakuowaniu przy pomocy drabiny osoby uwięzionej na dachy jednego z obiektów. Ze względu na konieczność ewakuowania jednego z pracowników, który wpadł do wnętrza zbiornika magazynowego, do działań zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego ze Świdnicy.   Ze względu na niewystarczający zasób wody do gaszenia pożaru stworzono punkt czerpania wody na cieku wodnym Cicha Woda, a wezwane zastępy Kompanii Gaśniczej WOO Świdnica dowoziły wodę z otwartego zbiornika w miejscowości Ujazd Górny.

            Przebieg ćwiczeń poddany był szczegółowej ocenie i analizie, będących na miejscu działań kolegów z Komend Powiatowych PSP w Wołowie, Jaworze i Świdnicy. W najbliższym czasie przekażą  oni swoje uwagi i spostrzeżenia.

Opracował: Dariusz Domaradzki