KP PSP Środa Śląska – dostawa paliw płynnych

Aktualności, Zamówienia do 30 000 Euro

Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej

zaprasza

Wykonawców do składania ofert na

“Dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na obszarze całego kraju”

Zaproszenie do składania ofert.

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – wersja edytowalna.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy.

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy – wersja edytowalna.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Opracował: Adam Krzyżanowski