Uroczystość z okazji Dnia Strażaka.

Aktualności

ds

W dniu 22 maja bieżącego roku, przy pięknej letniej pogodzie, w kościele pw. św. Krzyża w Środzie Śląskiej, oraz na boisku sportowym Gimnazjum w Środzie Śląskiej  świętowaliśmy, wspólnie z druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych, obchody z okazji dnia strażaka.

            Gospodarzami imprezy byli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej bryg. Marek Wawrejko, oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Środzie Śląskiej druh Czesław Dudziński. Na uroczystości przybyli m.in.  bryg. Piotr Grzyb Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, oraz Starosta Średzki Pan Sebastian Burdzy.

            Uroczystości rozpoczęły się przemarszem, pocztów sztandarowych oraz pododdziałów do kościoła gdzie odbyło się nabożeństwo w intencji strażaków. Dalsza cześć uroczystości odbyła się na placu wewnętrznym – boisku sportowym Gimnazjum w Środzie Śląskiej, gdzie wręczono nominacje i odznaczenia.

            Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku OSP Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali druh Aleksander Parylak oraz druh Klemens Ristwej.

            Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczono druha Stanisława Dudzińskiego, Ponadto Zarząd ZOSP RP uhonorował srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa , odznaczeniem „Strażak Wzorowy” 18 ochotników, wśród wyróżnionych byli pracownicy naszej komendy.

            Awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerskim otrzymało trzech strażaków, w korpusie podoficerów jedenastu strażaków.

            Awanse na wyższe stanowiska otrzymało: na stanowisko operatora sprzętu specjalnego – jeden strażak , na stanowisko starszego ratownika kierowcę dwóch strażaków, na stanowisko starszego ratownika dwóch strażaków, na stanowisko ratownika-kierowcy dwóch strażaków. Dwóch funkcjonariuszy zostało  wyróżnionych dyplomem z okazji 20-lecia służby w PSP.

            Ponadto trzech pracowników naszej Komendy, w uznaniu szczególnych zasług zawodowych zostało nagrodzonych przez Starostę Powiatu Średzkiego Pana Sebastiana Burdzego.

            Tegoroczne uroczystości dnia strażaka były także okazją do uhonorowania laureatów dwóch konkursów plastycznych, zorganizowanych pod patronatem Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej  skierowanych do dzieci przedszkolnych i szkolnych.

            Pierwszy z konkurów zat. „112 – ratuje życie” przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy na temat numeru alarmowego 112. Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych w grupie wiekowej 5-6 lat.

            Mianowanym, awansowanym, odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

            Drugi konkurs plastyczny zat. „W trosce o nasze bezpieczeństwo” jest już XVIII edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży szkolnej. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

            Po uroczystościach w Środzie Śląskiej rynku udaliśmy się do parku w Cesarzowicach na tradycyjny piknik strażacki.

foto: OSP Rusko, OSP Miękinia

Opracował: Dariusz Domaradzki