Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń grzewczych w okresie jesienno – zimowym.

Aktualności, Porady

Zbliżający się okres jesienno-zimowy to czas ogrzewania budynków mieszkalnych- jednorodzinnych i wielorodzinnych. Jest to także okres zwiększonej liczby pożarów, ale również zatruć tlenkiem węgla.

            W związku z przypadkami zatruć użytkowników urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym i gazowym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu o bezpieczne eksploatowanie urządzeń ogrzewczych.

W życiu codziennym z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe i gazowe, w których odbywa się proces spalania przy małej ilości powietrza – następuje niepełne spalenie. Wówczas może powstać trujący tlenek węgla wydobywający się z urządzenia grzewczego lub przewodu kominowego (w przypadkach niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych).

Tlenek węgla zwany jest czadem. Czad jest śmiertelnie trujący. Nie bez powodów nazywany jest cichym zabójcą. Czad nie ma zapachu, nie ma smaku, nie powoduje łzawienia lub uczucia drapania. Wchłania się przez układ oddechowy. W zależności od stężenia w powietrzu, częstości oddechów (wentylacji płuc) może powodować lekki ból głowy, zawroty głowy, utratę przytomności a nawet prowadzić do śmierci.

Tlenek węgla, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe, stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia ludzi w przypadku wdychania. Na skutek zatrucia czadem w pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają narządy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie czyli układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy.

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) mogą być, a jak wykazuje codzienna praktyka, są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla.

Należy pamiętać: Tlenek węgla jest bezwonny!

Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w pomieszczeniach,
w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia! Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem!

W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej!

Jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla?

Tlenek węgla ze względu na swoje właściwości jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla należy:

  1. Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych.
  2. Co najmniej raz w roku zlecić firmie kominiarskiej kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych.
  3. Dla własnego bezpieczeństwa zamontować czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniu, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych).
  4. Nie dokonywać podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej.
  5. Kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych.
  6. Dokonywać okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a także usuwać zgromadzoną w osadniku pieców węglowych sadzę.
  7. Stosować autonomiczne czujki  tlenku węgla lub dymu

Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:

  1. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szczególnie przed zaśnięciem).
  2. Niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych. – pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej.
  3. Niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Opracował: Dariusz Domaradzki