Na pomoc sąsiadom – ćwiczenia w Świdnicy.

Aktualności

IMG_2105

W dniach 25 i 26 września 2015 r. Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy zorganizowała powiatowe ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na najcenniejszym obiekcie w Świdnicy – Kościele Pokoju.

Praktyczną część poprzedziły ćwiczenia aplikacyjne, które odbyły się w KP PSP Świdnica. Poza podstawowymi informacjami na temat tego unikatowego zabytku wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego „UNESCO” omówiono aspekty prawne funkcjonowania systemu ochrony zabytków w Polsce, zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu oraz główne założenia sobotnich ćwiczeń. W części praktycznej udział, poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu świdnickiego, brali również strażacy z powiatu średzkiego tj. OSP Bukówek, Kostomłoty, Miękinia oraz Z-ca D-cy Kompanii Gaśniczej „Świdnica” st. asp. Wiesław Kudryński wraz ze st. kpt. Aleksandrem Meuszem, który pełnił funkcje głównego rozjemcy.

Przygotowany scenariusz, zakładał celowe podpalenie budynku wraz z uwięzieniem ok. 50 zwiedzających, dzięki czemu przećwiczono współdziałanie kilku służb jednocześnie poza strażakami ćwiczyli   policjanci , służba więzienna oraz  jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Strażacy z powiatu średzkiego otrzymali zadanie zorganizowania zaopatrzenia wodnego ze zbiornika Witoszówka przy użyciu kilku metod poboru wody z akwenu wraz z jej dostarczeniem do miejsca prowadzonych działań.

Poza zapoznaniem się ze specyfiką organizacji akcji ratowniczej podczas symulowanego pożaru obiektu zabytkowego, strażacy powiatu średzkiego praktycznie mogli sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności obsługi sprzętu oraz współdziałania podczas dużego zdarzenia. Ponadto sprawdzona została gotowość bojowa Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „ŚWIDNICA”.

W przyszłym roku pododdział ten będzie sprawdzany w trakcie powiatowych ćwiczeń ratowniczo – gaśniczych, które organizować będzie tut. komenda powiatowa PSP.

« 1 z 2 »

Opracował: Tomasz Imielski