Ćwiczenia na obszarach wodnych.

Aktualności

IMG_1356

W dniu 19 września 2015r. strażacy z naszej jednostki uczestniczyli ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym, które odbyły się na akwenie wodnym w miejscowości Ujazd Górny gm. Udanin.

Celem ćwiczeń było m. in.: doskonalenie wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu średzkiego, taktyka prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym, prowadzenie działań z zakresu ratownictwa medycznego wobec osób przebywających pod wodą, współdziałanie strażaków PSP i OSP podczas organizacji działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym oraz współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z SGRWN w zakresie wsparcia działań na poziomie specjalistycznym.

W ćwiczeniach brała udział także zastępy OSP Miękinia, OSP Ujazd Górny oraz z OSP Malczyce, a także grupa nurkowa SGRWN z JRG nr 1 w Legnicy, pod dowództwem bryg. Ryszarda Patory.

 Koledzy z JRG Legnica przedstawili i omówili  sprzęt SRW z JRG 1 Legnica oraz zasady  organizacji akcji przez SGRWN, w szczególności wyposażenie osobiste nurka MSW, zasady przygotowanie miejsca prowadzenia działań ratowniczych, zasady szybkiego reagowania przez nurków MSW w zakresie ratowania osób poszkodowanych oraz zasady użycia sprzętu pływającego.

Podczas zajęć praktycznych doskonalono użycie sprzętu do ratownictwa wodnego będącego w posiadaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu średzkiego w zakresie  ratowanie osób tonących przy użyciu rzutek oraz przemieszczanie osób poszkodowanych na łódź z wykorzystaniem deski ortopedycznej. W ćwiczeniach korzystano m.in. z , kół ratunkowych, sań lodowych, ubrań wypornościowych, rzutek.

Były to pierwsze tego rodzaju ćwiczenia na naszym powiecie, towarzyszyła im piękna, prawie letnia pogoda.

Ćwiczenia przebiegły sprawnie i wykazały dobre przygotowanie do rzeczywistych działań.

« 1 z 2 »

 

Opracował: Dariusz Domaradzki