Zawody sportowo-pożarnicze w Paździornie.

Aktualności

IMG_2002W dniu 27 czerwca 2015 r. w Paździornie, odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kostomłoty. Na zaproszenie władz gminych, oraz druhów z gminy Kostomłoty, zawody obserwowało kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej. Mimo niesprzyjającej aury, zawody przebiegły bardo sprawnie, i wykazały wysokie zaangażowanie i przygotowanie druhów i sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:

a) młodzieżowe drużyny pożarnicze
I – miejsce OSP Kostomłoty,
II – miejsce OSP Paździorno,
b) kobiety I – miejsce OSP Osiek,

c) mężczyźni seniorzy
I – miejsce OSP Kostomłoty,
II – miejsce OSP Paździorno,
III – miejsce OSP Bogdanów,
IV – miejsce OSP Osiek,

Po zawodach, organizatorzy przygotowali symboliczną grochówką, która w tym roku przybrała m. in. postać pysznych pierogów, przygotowanych przez mieszkanki Paździorna.

foto: Beata Mamczarz

IMG_2002 IMG_1779 IMG_1630

Opracował: Dariusz Domaradzki