Wspólne Ćwiczenia w Klasztorze Cystersów w Lubiążu.

Aktualności

IMG_8461W dniu 13 czerwca 2015r. strażacy z naszej jednostki uczestniczyli ćwiczeniach międzypowiatowych na obiektach Pocysterskiego Zespołu Pałacowo-Klasztornego w Lubiążu.

Organizatorami ćwiczeń były wspólnie Komendy Powiatowe PSP w Wołowie oraz w Środzie Śląskiej.

Celem ćwiczeń było m.in. sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego w zakresie alarmowania sił i środków KSRG, sprawdzenie współdziałania jednostek KSRG z terenu powiatu średzkiego z jednostkami ościennymi oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym.

Założenia ćwiczeń zakładały, że w trakcie prac remontowych, na poddaszu części pałacowej doszło do zaprószenia ognia i powstania pożaru konstrukcji dachowej oraz dalszy rozwój pożaru w środkowej części zachodniej fasady budynku.

Strażacy z JRG PSP Środa Śląska jako tzw. siły i środku II rzutu, działali w czasie ćwiczeń w ramach kompanii z powiatu średzkiego, wspólnie ze strażakami z jednostek OSP Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Lutynia, Bukówek, Udanin i Ujazd Górny; łącznie brało udział 55 strażaków w powiatu średzkiego.

Celem kompanii średzkiej było w szczególności zorganizowanie zasilania wodnego ze starorzecza Odry, podawanie prądów wody po klatce schodowej wieży przez okno i na poziom poddasza, oraz bezpośrednio z drabiny SHD 23, a także zapewnienie odwodów taktycznych.

Ćwiczenia, zgodnie z podsumowaniem dokonanym przez bryg. Dariusza Kopę – zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP we Wrocławiu, przebiegły sprawnie i wykazały dobre przygotowanie do rzeczywistych działań na tego rodzaju obiektach.

« 1 z 2 »

 

 

Opracował: Dariusz Domaradzki