Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego.

Aktualności

IMG_3086Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Decyzją Nr WK.1111.11.1.2015 z dnia 30 marca 2015r., z dniem 1 kwietnia 2015 r. powołał Pana mł. bryg. mgr inż Tomasza IMIELSKIEGO na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.

Pan mł. bryg. Tomasz Imielski ukończył w 2001r. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując stopień młodszego kapitana oraz tytuł inżyniera pożarnictwa.

Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Pan Tomasz Imielski rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, na stanowisku dowódcy zastępu. W maju 2004r. Rozpoczął służbę w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu na stanowisku specjalisty. W roku 2007r. rozpoczął służbę w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, ostatnio pełniąc funkcję kierownika sekcji kontroli i analiz. W trakcie swojej pracy w KM PSP i KW PSP we Wrocławiu zajmował się m. in.organizacją i funkcjonowaniem ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie woj. dolnośląskiego oraz zabezpieczeniem zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 

Opracował: Dariusz Domaradzki