Przekazanie gaśnic uczestnikom akcji “Nie dla dymu”

Aktualności

przekazanie-gasnicyW dniu 12 stycznia 2015r., na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Środzie Śląskiej, do tut. Komendy przybyli przedstawiciele Rodzinnych Domów Dziecka, z terenu powiatu średzkiego, uczestniczący w ogólnopolskiej akcji “Nie dla dymu” .
Podczas spotkania komendant powiatowy st. bryg. Zenon Meusz wraz z zastępcą komendanta powiatowego mł. bryg. Markiem Wawrejko przekazali gaśnice ufundowane przez Fundację Dar Serca rodzinnym Domom Dziecka w Głosce i Miękini. Jednocześnie udzielano niezbędnego instruktażu, informując o sposobie użycia tego sprzętu i warunkach jego przechowywania. Podsumowana także trzyletnią akcję współpracy Fundacji Orlen Dar Serca, z Państwową Strażą Pożarną .

Opracował: Dariusz Domaradzki