16 Dni Przeciwko Przemocy

Aktualności

16 dni

 

Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej włączyła się do ogólnopolskiej kampanii informacyjnej “16 Dni Przeciwko Przemocy”.

Dzień 25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), ogólnoświatowa Kampania “16 Dni Przeciwko Przemocy”.
Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji człowieka.
W tym roku kampania “16 Dni” realizowana jest przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w całej Polsce. Jednym z głównych założeń Kampanii jest zachęcenie uczestników do skupiania się na problemach z zakresu szeroko pojętej przemocy ze względu na płeć.

Opracował: Marek Wawrejko