Środki poprawy efektywności energetycznej w 2013 r.

Środki poprawy efektywności energetycznej

Informacja

Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej

w sprawie stosowanych środków poprawy efektywności energetycznej w latach 2012 ÷ 2013 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej informuje, że w latach 2012 ÷  2013 stosowała następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  • nabywanie nowych urządzeń oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych (żarówek i świetlówek energooszczędnych), charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  • sporządzeniem audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235) – w 2012 r. wykonano audyt energetyczny dla czterech budynków obiektu strażnicy oraz dla lokalnego źródła ciepła.

 

Informacje sporządził:

Andrzej Ciuba

Starszy Technik

Opracował: Adam Krzyżanowski