Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

Aktualności, Informacje dla OSP

20140519_191257

 

W szkoleniu które odbyło się  w okresie od 12.05 do 25.05  oraz od 19.05  do 07.06 bieżącego roku wzięło udział 32 członków OSP z terenu powiatu, szkolenie ukończyło 24 kursantów.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności przez strażaków ratowników OSP  do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

Program szkolenia obejmuje 31 godzin zajęć o charakterze teoretycznym i praktycznym, cześć zajęć teoretycznych realizowano metodą E-learning, natomiast zajęcia praktyczne zorganizowana na terenie punktu  kasacji pojazdu  w Krynicznie.

Opracował: Adam Krzyżanowski