Przećwiczyć pożar lasu – „Mrozów 2014”

Akcje, Aktualności

8

 

W dniu 7 czerwca 2014r. na terenie lasów Nadleśnictwa Miękinia – Leśnictwo Mrozów odbyły się kilkugodzinne ćwiczenia sprawdzające powiatowy plan ratowniczy.

Celem ćwiczeń było:

– praktyczne sprawdzenie planu ratowniczego dla obszarów leśnych Nadleśnictwa Miękinia;

– sprawdzenie procesu alarmowania i możliwości bojowych jednostek PSP i OSP na terenie powiatu średzkiego;

– wypracowanie praktycznych metod postępowania jednostek PSP i OSP podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w czasie pożaru lasu;

– doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi;

– sprawdzenie poziomu wyszkolenia pododdziałów wchodzących w skład odwodów operacyjnych;

W ćwiczeniach wzięło udział 14 zastępów z Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej z całego powiatu, oraz służba leśna, łącznie 80 strażaków i leśników.

Scenariusz ćwiczeń zakładał zaprószenie ognia przez nieustalonego i zapalenie się suchej trawy przy drodze leśnej w oddz. 204c. Pożar został przez obserwatora pełniącego dyżur obserwacyjny . Przybyły na miejsce leśniczy że pali się las na powierzchni ok. 1 ha oddziału 204 a silny wiatr rozprzestrzenia ogień na sąsiednie oddziały. Zamiarem taktycznym do osiągnięcia było zbudowanie zaopatrzenia wodnego z wykorzystaniem istniejącego punktu czerpania wody, gwarantującego zasilanie 2 plutonów gaśniczych i ciągłe podawanie wody przez ok. 40 minut na teren pożaru. Cele założone do osiągnięcia to:

– opracowanie zamiaru taktycznego dla sił i środków PSP, OSP i Lasów Państwowych,

– właściwa kalkulacja ilości sił i środków stosownie do określonych warunków,

– wypracowanie zasad łączności i zasad współdziałania.

Założone cele i zamiary zostały osiągnięte, zaistniałe błędy i niedociągnięcia zostały omówione bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń z ich bezpośrednimi uczestnikami, a wnioski z ćwiczeń zostaną omówione szczegółowo podczas zajęć doskonalenia zawodowego .

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w przepięknej scenerii lasów sosnowych i słonecznej pogodzie, a na koniec ćwiczeń dzięki uprzejmości kierownictwa Nadleśnictwa Miękinia wszyscy uczestnicy ćwiczeń zostali zaproszeni na tradycyjną kiełbaskę i przepyszny bigos.

Zapraszamy do galerii.

Opracował: mł. bryg. Dariusz Domaradzki

Opracował: Adam Krzyżanowski