Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Aktualności

marzec 2 2014 185W dniu 25 marca 2014r. w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna, coroczna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla powiatowego.

 


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy  popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczestnikami turnieju była młodzież szkolna, wyłoniona w drodze eliminacji szkolnych i gminnych. Konkurs  zorganizowany został przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Środzie Śląskiej, przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Środzie Ślaskiej.

Turniej tradycyjnie rozegrany został w trzech kategoriach wiekowych:

–    szkół ponadgimnazjalnych
–    szkół gimnazjalnych
–    szkół podstawowych

W poszczególnych kategoriach wiekowych „medalowe”  miejsca  zajęli:
–    szkoły  podstawowe
I miejsce   Konrad Szubert – SP Lutynia,
II miejsce  Mikołaj Górka    – SP Lutynia
III miejsce Gabriela Wątor  – SP Pisarzowice

–    gimnazja
I miejsce   Wojciech Kraczek – Gimnazjum w Lutyni,
II miejsce  Natalia Gwiadkowska – Gimnazjum w Lutyni
III miejsce Filip Smoliński – Gimnazjum w Malczycach

– szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce   Patryk Wawrejko – Technikum Ekonomiczne w Środzie Śląskiej ,
II miejsce  Joanna Gala – Technikum Ekonomiczne w Środzie Śląskiej ,
III miejsce Paweł Furman.

Zwycięzcy rywalizować będą w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, na szczeblu wojewódzkim.

Laureatom i uczestnikom serdecznie  gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji turnieju.

Opracował mł. bryg. Dariusz Domaradzki

Opracował: Adam Krzyżanowski