Porozumienie z Środowiskowym Hufcem Pracy.

Aktualności

Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej zawarła z Środowiskowym Hufcem  Pracy w Środzie Śląskiej porozumienie o współpracy w zakresie prowadzenia działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej wśród młodzieży zagrożonej, i wymagającej specjalnych oddziaływań zorganizowanych

Współpraca obejmować będzie przedsięwzięcia wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne realizowane wśród młodzieży w zakresie bezpieczeństwa zagrożeń oraz pierwszej pomocy  w postaci:

–         udzielania pomocy dydaktycznej przez strażaków w realizacji programu nauczania,

–         organizowania spotkań z uczniami mającymi na celu podnoszenie świadomości prawnej i społecznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego.  

Opracował: Adam Krzyżanowski