Czujki dymu dla Rodzinnych Domów Dziecka.

Aktualności

         W dniu 17 stycznia bieżącego roku Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej, w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „NIE DLA DYMU” przekazała Rodzinnym Domom Dziecka w Miękini i Głosce czujki dymu. Sponsorem czujek jest Fundacja Orlen Dar Serca, która wraz z Państwową Strażą Pożarną  zainaugurowała   w 2012r. akcję poprawy bezpieczeństwa dzieci i ich opiekunów w tego typu placówkach. W ubiegłym roku rodzinne domy dziecka zostały wyposażone w czujki tlenku węgla, a w roku bieżącym w czujki dymu.  

Opracował: Adam Krzyżanowski