Ćwiczenia „MOST 2013”

Akcje, Aktualności

W dniu 08.10.2013 r na obszarze rzeki Odry pomiędzy przeprawą promową w Głosce i nowym mostem drogowym na wysokości  Brzegu Dolnego,  zorganizowano  ćwiczenia ratownicze z zakresu usuwania substancji ropopochodnych z powierzchni rzeki.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 zastępów KSRG z powiatu średzkiego oraz 13 zastępów ratowniczych z poza powiatu. Działania ratownicze na nurcie rzeki Odry prowadzone były przez jednostki Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Wrocławia, Legnicy i Jeleniej Góry. Grupy Specjalistyczne wspomagane były przez jednostki pływające z Komend Powiatowych PSP w Głogowie, Oławie i Lubiniu. Zadaniem jednostek pływających było spławienie i ustabilizowanie na nurcie rzecznym kierunkowych zapór pomostowych.

Budową i stabilizacją uszczelniającej zapory elastycznej, zajmowali się strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Legnicy. Na tym odcinku rzeki podjęto działania, związane z odpompowaniem zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni wody. Działania były wspomagane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu średzkiego.

Ponadto w ćwiczeniach brało udział 30 strażaków,  uczestników kursu podoficerskiego PSP w Miliczu, którzy dokonali montażu i demontażu zapór pomostowych na przeprawie promowej w Głosce. Łącznie w działaniach brało udział ponad 100 ratowników.

Epizod działań na nurcie rzeki Odry miał charakter praktycznych zajęć ratowniczych, a także treningu i szkolenia. W czasie równoległym siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wołowskiego, przy współudziale Grup Specjalistycznych Dolnośląskiej Brygady Odwodowej, prowadziły działania ratownicze z zakresu ratownictwa technicznego i chemicznego. Ćwiczenia te prowadzono na bocznicy kolejowej w Brzegu Dolnym i dotyczyły one zabezpieczenia cysterny kolejowej z substancją ropopochodną, której nieszczelność spowodowała skażenie rzeki Odry, podczas przejazdu przez most kolejowy.

W sposób praktyczny ćwiczono prowadzenie działań z zakresu ratownictwa: wodnego, technicznego i chemiczno-ekologicznego. Istotnym elementem ćwiczeń było współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi oraz strukturami zarządzania i reagowania kryzysowego gmin i powiatów, na których odbywały się ćwiczenia.

 

Opracował: Adam Krzyżanowski