Statystyka za 2012 rok.

Aktualności, Statystyka

Ilość zdarzeń w rozbiciu na miesiące  w 2012 r. na terenie powiatu  średzkiego.

Ogółem
LP. Miesiąc
1 Styczeń 31
2 Luty 55
3 Marzec 194
4 Kwiecień 83
5 Maj 49
6 Czerwiec 33
7 Lipiec 52
8 Sierpień 69
9 Wrzesień 40
10 Październik 49
11 Listopad 32
12 Grudzień 41
RAZEM: 728

pożary
LP. Miesiąc RAZEM Małe Średnie Duże Bardzo duże
1 Styczeń 10 10
2 Luty 25 24 1
3 Marzec 176 154 22
4 Kwiecień 68 63 5
5 Maj 23 22 1
6 Czerwiec 8 6 2
7 Lipiec 17 15 2
8 Sierpień 25 20 5
9 Wrzesień 16 13 3
10 Październik 14 14
11 Listopad 10 9 1
12 Grudzień 14 14
RAZEM: 406 364 41 1
miejscowe zagrożenia
LP. Miesiąc RAZEM Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne
1 Styczeń 21 4 17
2 Luty 29 7 22
3 Marzec 18 6 12
4 Kwiecień 13 2 11
5 Maj 22 5 16 1
6 Czerwiec 25 4 19 2
7 Lipiec 34 7 27
8 Sierpień 42 6 35 1
9 Wrzesień 24 4 19 1
10 Październik 34 2 32
11 Listopad 20 1 19
12 Grudzień 24 2 22
RAZEM: 306 50 251 5
alarmy fałszywe
LP. Miesiąc Razem Złośliwe W dobrej wierze Z inst. wykr.
1 Styczeń 0
2 Luty 1 1
3 Marzec 0
4 Kwiecień 2 1 1
5 Maj 4 1 3
6 Czerwiec 0
7 Lipiec 1 1
8 Sierpień 2 2
9 Wrzesień 0
10 Październik 1 1
11 Listopad 2 1 1
12 Grudzień 3 1 2
RAZEM: 16 3 11 2

 

Opracował: Adam Krzyżanowski